Sint-Jozef (Tereken - Sint-Niklaas)


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

… wij geloven in God die aan alle mensen leven geeft, in Jezus die een menselijke weg van leven heeft voorgeleefd en in Gods Geest, die mensen samenbrengt om hun geloof te delen met elkaar. De Bijbel is daarbij de bron als Woord van God voor ons. In dat geloof willen wij verder groeien door vorming, verkondiging en catechese.

… wij vanuit ons geloof samenkomen voor eucharistie en gebedsvieringen en om het leven gelovig te vieren in sacramenten en stil gebed. Gebed en viering in een hedendaagse taal helpen ons om ons geloof verder te verdiepen. In die samenkomsten zijn mensen welkom zoals ze zijn, met al wat in hen leeft op dat moment.

… wij ons geloof concreet willen beleven in diaconie en zorg voor mensen, met bijzondere aandacht voor mensen die het meest zorg nodig hebben. Daartoe is er inzet en solidariteit van veel vrijwilligers. Het pastorale leven van de geloofsgemeenschap wordt geleid door een vrijgestelde pastorale werkster, die door de geloofsgemeenschap betaald wordt.

www.facebook.com/terekenparochie

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

We komen wekelijks samen op zondag in de parochiekerk voor een eucharistieviering of een gebedsdienst. Daar worden ook de andere sacramenten gevierd. Andere pastorale activiteiten hebben plaats in de pastorie of in de parochiezaal ‘Ons Huis’.

Adres

Tereken 5, 9100 Sint-Niklaas

Meer info

Website: www.sintjozeftereken.be

Contact

Lieve Van Driessen
lieve.vandriessen@telenet.be
03 776 11 07

---
Informatie laatst gevalideerd op 02 okt 2017