Seculiere Orde van de Teresiaanse Karmel Sint-Bavo Gent


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

Wij komen samen rond de Karmelspiritualiteit en Bijbelse thema’s. (Voortdurende vorming van jezelf en de gemeenschap is heel belangrijk.) Er is ruimte voor stil gebed, aanbidding en gebed in gemeenschap.

Wij leven vanuit het besef van de levende aanwezigheid van Jezus in ons dagelijks leven. Dit beleven wij vanuit een diepe Gods- en naastenliefde, in onthechting aan de aardse dingen en in nederigheid, in gehoorzaamheid en overgave.

Het onderhouden van een echte relatie met God is fundamenteel in ons leven. We proberen die relatie elke dag bewust te beleven in ons dagelijks gebed. Wij wisselen elke maand onze ervaringen uit. Er is bij ons een echt gemeenschapsgevoel. Je voelt je bij ons niet alleen.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Karmel Gent, maandelijks, 3e zondag

Adres

Burgstraat 46, 9000 Gent

Meer info

Website: www.karmel-gent.com

Contact

Ignace Dhondt OCDS
ignacedhondt@skynet.be
09 355 11 19

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015