Pastorale zone Effata


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

De diaconie krijgt gestalte met de jaarlijkse campagnes van Welzijnszorg, Broederlijk Delen en de Vredesweek en in de kernen van Ziekenzorg. Er is echter ook een project van huistaakbegeleiding voor kinderen uit kansarme gezinnen, gedragen door veel mensen en gemaakt door een dertigtal vrijwilligers (v/m).

Onze gemeenschap is enerzijds liturgisch en anderzijds diaconaal en catechetisch. Wij hopen daardoor en daarin ook evangelisch te zijn. De liturgische gemeenschap heeft wekelijks bijeenkomsten op vier of vijf plaatsen. Wij werken aan de “stichting van de zondagsgemeenschap” en hopen daardoor de eucharistische gemeenschap beter te kaderen.

Onze gemeenschap telt vele, vele vrijwilligers (v/m). De herderlijke leiding is collectief: de zoneploeg, de zoneraad, de economische raad. We zijn bezig te leren wat collectief herderen inhoudt. De priester leert niet voor alles alleen eindverantwoordelijke te zijn; de andere veldverantwoordelijken leren samen met hem collectief de verantwoordelijkheid te dragen en beleidsbeslissingen te nemen die een levende geloofsgemeenschap voeden.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Er zijn vijf kerken in de Pastorale Zone Effata. In vier lokale gemeenschappen is er een ontmoetingshuis buiten het kerkgebouw.

Adres

Singel 7, 1745 Opwijk

Meer info

Website: www.effatazone.be

Contact

Guido Moeys
guido.moeys@effatazone.be
052 35 59 16

Singel 7, 1745 Opwijk

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015