Pastorale zone De Bron (parochies Merchtem, Mollem en Bollebeek)


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

Voor bijna elk sacrament (behalve biecht en wijding) hebben wij eigen werkgroepen van vrijwilligers.

De catechesewerking staat op een zeer hoog pijl omdat wij elk jaar de oefening maken: wat kan er beter,… De catechese wordt gedragen door vrijwilligers maar ook door de ouders. Wij betrekken de ouders bij de werking.

Naast belhamels (misdienaars) en nevendienst hebben wij het geluk om vier jeugdbewegingen te hebben binnen de zone. Daarmee is de band zeer goed. Ook met alle volwassenbewegingen en verenigingen wordt hard samen gewerkt wat zich vertaald in een beheerscomité voor de parochiezaal en lokalen. Wij kunnen beroep doen op een van de zes koren voor de vieringen. De verrijzenisvieringen worden gedragen door vrijwilligers evenals een werkgroep Contempo voor de nazorg rouwbegeleiding. De kernen van ziekenzorg zetten zich ontzettend in voor allen die ziek zijn of eenzaam evenals Missio die oog en hart heeft voor onze missionarissen uit de zone. De werkgroep Welzijnszorg Broederlijk Delen geeft rond Kerstmis voor eenzamen een kerstdiner en werkt mee aan een waterputproject in Afrika. Wij beschikken over een uitgebreide redactieraad rond het parochieblad. Ook onze jeugdbewegingen kunnen rekenen op een vrijwilliger die het pastorale luik onder de aandacht brengt. Ook de kerkraden mogen wij niet vergeten, die tijd nog moeite besparen om in te staan voor de gebouwen. Wij proberen elk jaar een vormingssessie rond Bijbel te geven en nodigen mensen uit voor een conferentie te geven in de sterke tijden.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Voornamelijk in de drie kerkgebouwen van de Zone maar evenzeer in de parochiezaal, pastorie om te vergaderen, lokalen, soms zijn er ook stille optochten of bidprocessies…

Adres

Kerkstraat 9, 1785 Merchtem

Meer info

Website: www.pastoralezonedebron.be

Contact

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015