Pastorale eenheid Kerkgemeenschap Betlehem


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

GEZINSVIERING: omdat we erin lukken heel wat jonge gezinnen bijeen te brengen rond de Heer in een ‘aantrekkelijke-aanstekelijke’ maandelijkse gezins-zondagsviering (3de zondag) in onze Gemeenschapskerk. Kinderen, jongeren en ouderen geraken er thuis in de geloofsgemeenschap. Daarnaast maken we wekelijks werk van een eenvoudige maar verzorgde en mensnabije zondagseucharistieviering in 5 kerken

CATECHESE VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN: omdat we met gezinnen op weg gaan om samen te groeien in geloof: kinderen en ouders worden samen betrokken in een traject van geloofsinitiatie (verbonden met de gezinsvieringen) waarin de initiatiesacramenten sterke momenten zijn van geloof vieren.

DIACONIE: omdat we aandacht hebben voor zieken en bejaarden die dreigen te vereenzamen. We zoeken contact met bejaardenhomes en brengen bezoekjes, daar of thuis. We werken ook aan solidariteit en verbondenheid met medemensen die het minder goed hebben, via deelname aan Welzijnszorg, Broederlijk Delen… maar ook ter plaatse via het Lokaal Dienstencentrum…

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Troost Ukkel-Kalevoet

Adres

Horzelstraat 11, 1180 Ukkel

Contact

Jan De Koster
jan.dekoster@skynet.be
02 345 14 69

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015