Parochie geloofsgemeenschap Sint-Antonius van Padua


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

LITURGIE. Samen is ons sleutelwoord! Geen top-basis, maar in een samen-gedragen-verantwoordelijkheid proberen wij een hechte gemeenschap uit te bouwen. Een gemeenschap die open staat voor anderen, waar men bekommerd is om mekaar, waar lief en leed wordt gedeeld… In diverse activiteiten (herfstweekend, parochiefeesten, de werking voor ouderen en zieken, de samenwerking met de scoutsbeweging, met aandacht voor kinderen…) is deze samenhorigheid voelbaar aanwezig. En dit mogen wij iedere zondag vieren met koor (15) en samenzang. Een powerpoint-presentatie versterkt het meebidden en –zingen. De vieringen worden in beurtrol uitgewerkt en voorbereid door de liturgische ploeg (5). Kinderen voelen zich thuis in de viering; een Bijbelhoekje, een krijtbord, papier en kleurpotloden dragen daartoe bij en ook bij de Communie worden zij niet vergeten. Paters (4) gaan voor in de vieringen en verzorgen meestal de homilie. Leken verzorgen de homilie bij de kindgerichte vieringen, bij vieringen van Woord- en Communiedienst en tijdens een aantal themavieringen. Iedere zondag na de viering is er een ontmoetingsmoment in de zaal naast de kerk waar ook de paters aan deelnemen.

DIACONIE. Gelovige grondhouding komt tot uiting door permanente openheid en toegankelijkheid voor persoonlijke vragen en bekommernissen. Onze ‘dienst aan mensen’ wordt onder meer geconcretiseerd door: 1) ontmoetingsmomenten na de zondagsviering. 2) driekoningentocht: kinderen, vrijwilligers en ouders trekken rond, de opbrengst is voor kinderprojecten in Brazilië en Congo. 3) Broederlijk Delen en Welzijnszorg: het thema wordt geaccentueerd in de vieringen en door het organiseren van diverse solidariteitsactiviteiten. 4) kernleden (20) en medewerkers (10) van Ziekenzorg CM Samen Sterk verzorgen ziekenbezoek, ontmoetingsfeesten, bedevaarten, infosessies. Gemeenschapsvorming sluit hier sterk bij aan (zie hoger).

VERKONDIGING. Wij vinden het belangrijk om bij bijzondere momenten in het leven, bij de voorbereiding en de viering, ervan uit te gaan dat dit momenten zijn om met veel aandacht en inleving te verzorgen. Het zijn unieke kansen van verkondiging die zeer gewaardeerd worden en oproepen tot engagement. DOOPSEL. De doopvieringen zijn individueel. Na een doopaanvraag volgt een gesprek met de ouders rond zin en symboliek van het doopsel. De ouders krijgen nadien de kans om zelf de viering samen te stellen. EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL. Een ploeg (7) zorgt ieder jaar - rond een nieuw thema - voor een eigentijdse en kindgerichte voorbereiding en viering. BRUGCATECHESE Na de E.C. worden de kinderen uitgenodigd voor de kindgerichte vieringen (5/jaar) waar zij actief bij betrokken worden. HUWELIJK. Na een gesprek met koppel en P.A. krijgen de trouwers de nodige info en documentatie voor de samenstelling van hun huwelijksviering.

Uitvaart
Elke afscheidsviering wordt met zeer veel zorg voorbereid. Getuigen van ons geloof, waardering voor de overledene, medeleven met de nabestaanden zijn hierbij centraal.
Met veel aandacht wordt in het voorbereidend gesprek geluisterd naar de familie, naar hun wensen en verlangens. Tijdens de viering is er ruimte voor eigen inbreng en getuigenis.
Een ploeg van 4 neemt deze taak op zich, 2 ervan gaan voor in de viering.

Kristoffelviering
Op de 3de zondag van juni met zegening van de weggebruikers.

Oecumenische viering
Tijdens de week van de oecumene: een viering samen met de Protestantse Gemeenschap van Leuven, afwisselend in beide kerken.
Samen…
Samenwerking in vertrouwen en waardering; een verkondiging van geloof!

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

De parochiekerk en de aanpalende infrastructuur

Adres

Leon Schreursvest 33, 3001 Heverlee

Meer info

Website: www.sintantoniusparochie.be

Contact

Caroline Van Audenhoven
carolineva@telenet.be
0476 39 79 02

---
Informatie laatst gevalideerd op 13 jul 2017