Leerhuis- en Liturgieprojecten Lier - De Brug


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

Een kleine eeuw woonde aan de Kapucijnevest 16 te Lier een gemeenschap van contemplatieve Arme Claren. Sinds twee decennia is het een plek van gastenopvang en liturgische cultuur. Er woont tevens een gemeenschap van Gasthuiszusters van Lier en gehuwde en ongehuwde leken.

Leerhuis- en Liturgieprojecten Lier, beter bekend als ‘De Brug’ heeft hier haar wekelijkse zondagse bijeenkomst en zoekt naar verdieping van geloofstaal en liturgie. Geïnspireerd door het Bijbelse geloofsverhaal en de joods-christelijke traditie worden, naast kerkelijke feesten en liturgisch sterke tijden, thematische diensten gehouden die openstaan voor iedereen. De diensten zijn sober van stijl.

Samen gezongen liederen, schriftuitleg en gebeden staan centraal. Brood en wijn worden gedeeld tot nagedachtenis aan Jezus van Nazareth. Mannen en vrouwen gaan voor in de viering.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

De kapel van de gemeenschap van de Gasthuiszusters van Lier en gehuwde en ongehuwde leken.

Adres

Kapucijnenvest 16, 2500 Lier

Meer info

Website: www.leerhuisenliturgie.be

Contact

Herman Wauters
wauters.herman@telenet.be

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015