Kerckstede


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

…we met Kerckstede in het voetspoor van Vincentius willen gaan.

Met de pastorale groep bouwen we de pastorale werking uit.

We vieren liturgie in de sterke tijden van het jaar: Advent/Kerstmis en Vasten/ Goede Week/ Pasen. Daarnaast hebben we specifieke vieringen/gebedsmomenten: Nieuwjaarsviering, herdenkingsviering en gebedsmoment rond Vincentius. 

Vandaaruit  zijn we ‘solidair’ met de armen en dragen ons steentje bij voor ‘Samen tegen Armoede’, Broederlijk Delen, Daniel Alliet, Kerk in Nood, concrete mensen in nood…
De dienstbaarheid, naar het voorbeeld van Vincentius, willen we concreet handen en voeten geven.

Daarnaast hebben we ook aandacht voor de zieke en lijdende mens die we ondersteunen met ons gebed, de ziekenzalving.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Kerckstede: kapel, De Smisse (multifunctionele zaal) en De Stille Tuin. Verder ook in de kerk van Oostnieuwkerke

Adres

Slijperstraat 3, 9940 Oostnieuwkerke

Meer info

Website: www.kerckstede.be

Contact

Mieke Vanden Berghe
vandenberghe.m@kerckstede.be

---
Informatie laatst gevalideerd op 11 okt 2017