Jerusalem - gemeenschap van leerlingen met een opdracht - Sint-Pieters-Leeuw


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

Jerusalem is een verbondsgemeenschap. Elkeen van ons voelt zich geroepen door de Heer Jezus, en wil hieraan persoonlijk beantwoorden door een leven in overeenstemming met het evangelie. Wij komen meerdere keren per maand samen voor gebedsvieringen, Eucharistie en gemeenschapsactiviteiten, om te bidden, te vieren en ons leven te delen.

Jerusalem staat open voor ieder die de Heer stuurt ongeacht cultuur, taal, leeftijd, nationaliteit of ras. Kinderen, jongeren, gezinnen en alleenstaanden maken integraal deel uit van onze gemeenschap. Onze liefde voor God en dienstbaarheid aan elkaar worden uitgedrukt door dagelijks gebed, verkondiging, catechese en wederzijdse steun en solidariteit.

Jerusalem, een katholieke gemeenschap, werd erkend als vereniging van lekengelovigen door de katholieke Kerk. Geroepen tot oecumene omarmen wij christenen van andere tradities als gemeenschapsleden die kunnen rekenen op onze eerbied en steun. Wij willen de eenheid waarvoor onze Heer gebeden heeft beleven overeenkomstig de oecumenische richtlijnen van de Kerk.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Leo XIII seminarie, Leuven / Continental Theological Seminary, Sint-Pieters-Leeuw / La Foresta, Vaalbeek

Adres

Appelboomstraat 187, 1602 Vlezenbeek

Meer info

Website: www.jerusalem.be

Contact

Tony Laureys
jerusalem.community@gmail.com
0474/97 67 22

Appelboomstraat 187, 1602 Vlezenbeek

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015