H. Hartparochie Winterslag


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

Wij willen een onthalende, gastvrije en hartelijke parochie zijn met een bijzondere aandacht voor jongeren. Aan de initiatiesacramenten doopsel, eerste communie en vormsel besteden we ruime aandacht. Wij behoren ook tot die grote wereldkerk. Onze parochie maakt ook deel uit van de federatie Genk-West en van de Pastorale Stuurgroep Genk. Daar denken we na over de uitbouw van de kerk in Genk.

Pastoraal is een gemeenschapsgebeuren. Vrijwilligers nemen deel aan ons parochiale beleid. Werkgroepen staan open voor alle mensen die medeverantwoordelijkheid willen dragen voor onze parochie. De zorg voor de kwetsbare mens, de diaconie, wereldwijd en dichtbij huis, krijgt aandacht in Ziekenzorg, Welzijnszorg en Broederlijk Delen.

Een gastvrije kerk worden we via contacten met gelovigen die we regelmatig na de eucharistie uitnodigen iets te drinken en vooral elkaar te ontmoeten. Rolstoel gebonden bejaarden halen we af uit het naburige bejaardencentrum om samen eucharistie te vieren. Info wordt o.a. verspreid via onze parochiale website. (https://parochie4winterslag.wordpress.com)

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Wij vieren eucharistie in de hoofdkerk H. Hart op zondag 11.00 uur en in de wijkkerk in Oud-Winterslag op zaterdag 18.30 uur.

Adres

Kerkstraat 3, 3600 Genk
Regio: Dekenaat Genk

Meer info

Website: www.parochie4winterslag.wordpress.com/

Contact

Freddy Was
freddy.was@telenet.be

---
Informatie laatst gevalideerd op 08 dec 2015