Filosofenfontein Heverlee


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

Spiritualiteit. Filosofenfontein is een Dominicaans geïnspireerde, open en gastvrije gemeenschap van zoekende mensen. Dat zoeken verloopt vanuit velerlei invalshoeken in een variëteit aan vormen en op verschillende ritmes. Openheid voor wat “buiten” gebeurt – buiten onze muren, buiten onze eigen traditie - is hierbij een onmisbare voedingsbodem.

Liturgie en vorming. Liturgie, de heling en heiliging van het leven, groeit van onderuit en stoelt o.a. op de Bijbelse traditie, op bewogenheid om het lot van de aarde, op mystieke inspiratie,… Twintig voorgangers en een krachtig koor geven wekelijks doorheen het hele jaar vorm aan een - letterlijk en figuurlijk - meerstemmige liturgie waarin het esthetische, het solidaire, het sacrale verweven zijn. Het avondprogramma biedt vorming vanuit religiositeit in brede zin. Schoonheid, ethiek, het interreligieuze, het lichamelijke, het maatschappelijke,… zijn er vindplaatsen voor zoekende mensen. Daarnaast bieden het Leerhuis en werkgroepen kansen tot studie en verdieping.

Overleg en leiding. De gemeenschap leeft dankzij de betrokkenheid van geëngageerde leden. Elk lid van een werkgroep, elke verantwoordelijke voor een activiteit, elke voorganger,… draagt bij tot een sterke inhoudelijke input en wordt zo mee eigenaar van het geheel. Die medeverantwoordelijkheid vraagt om democratische structuren en brede communicatie. En zo willen we ook beeld zijn van de Kerk van de toekomst.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Filosofenfontein

Adres

Waversebaan 352, 3001 Heverlee

Meer info

Website: www.filosofenfontein.be

Contact

Marcel Braekers
marcel.braekers@telenet.be
016 40 73 40

---
Informatie laatst gevalideerd op 02 okt 2017