Federatie Roeselare centrum parochie St. Franciscus


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

De pastorale eenheid Sint-Franciscus vormt sinds 4 oktober 2015 een nieuwe geloofsgemeenschap. Over de grenzen heen van vroeger vier zelfstandige parochies (Sint-Amand, Sint-Jozef, Sint-Michiel, OL-Vrouw) worden verschillende werkgroepen opgestart die proberen mensen pastoraal nabij te zijn. We zijn op zoek naar nieuwe initiatieven voor mensen van deze tijd.

Er zijn twee kerken: de Sint-Michielskerk en de O.-L.-Vrouwkerk. Op beide plaatsen zorgen lectoren, koren en acolieten samen met de voorganger voor een verzorgde liturgie. Elke vierde zaterdag van de maand gaat in de O.-L.-Vrouwkerk een jongerenviering door: een initiatief van de decanale jeugdkerk met en voor jonge gezinnen.

Vrijwilligers staan in voor: bezoek aan zieken, rouwzorg, missiewerking en catechese n.a.v. doopsel, eerste communie en vormsel. Er zijn initiatieven van volwassenencatechese. De eerste zondag van de maand na de mis van 10.30 uur op Sint-Michiel is er gelegenheid tot ontmoeting met een drankje in parochiehuis Petrus, M.-L.-De Meesterplein 6.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Twee plaatsen voor liturgie: St.Michielskerk en Onze-Lieve-Vrouwkerk

Adres

St.Michielsplein en St.Hubrechtstraat 33, 8800 Roeselare

Meer info

Website: www.kerkinroeselare.be

Contact

Renaat Desmedt
dekenij.roeselare@scarlet.be
051/20 09 04

Vrouwenstraat 2, 8800 Roeselare

---
Informatie laatst gevalideerd op 01 feb 2016