Federatie Roeselare centrum parochie H. Godelieve


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

Een parochie bestaat op zondag, wanneer ze de eucharistie viert. Maar ze is nog veel meer geloofsgemeenschap tijdens de week, wanneer ze het evangelie beleeft ten dienste van veel mensen. Deze visie stuwt de Godelieveparochie sinds haar stichting vijftig jaar geleden. Enkele honderden mensen vieren de liturgie en velen nemen actief een taak op zich (acolieten, koor, begeleiders van de kinderliturgie, preekploeg, decorbouwers, poetsdienst, lectoren, enz.).

Nieuwkomers valt de aandacht en de zorg op, voor mensen. Elke gelegenheid is goed om te feesten. Dat we over een eigen parochiecentrum kunnen beschikken, beheerd door veel vrijwillige inzet, is een sterke troef. Wie ziek wordt of hoogbejaard, krijgt bezoekjes en attenties. Het parochiehuis is een pleisterplek voor alleenstaanden en mensen op zoek naar een babbel. Sinds kort kan er iemand op zoek naar opvang tijdelijk wonen.

Het geloof leren kennen doen we samen met ieder jaar een flinke groep jonge gezinnen die een kind laten dopen of voor het eerst naar de communie gaan, met vormelingen en koppels die huwen. Ouders, basisschool en catechisten werken goed samen. Bijbelgroep, leesgroep, vormingsmomenten, allemaal hebben ze hun eigen voortrekkers.
Samen met de federatie zijn we actief in het weefsel van de stad en proberen we een dynamisch en blij geloof uit te stralen.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

H. Godelievekerk en secretariaat en parochiehuis ’t Grachtje

Adres

Honzebroekstraat 19, 8800 Roeselare

Meer info

Website: www.godelieveroeselare.be

Contact

Olga Vanoverschelde
vanoverscheldeo@gmail.com
051/20 77 48

Honzebroekstraat 19, 8800 Roeselare

---
Informatie laatst gevalideerd op 01 feb 2016