De Lier


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

… we het appèl van de Bijbel vertalen in diaconie en solidariteit voor situaties zoals ze zich vandaag dwingend aandienen: via concrete engagementen proberen we aanwezig te zijn op het maatschappelijk forum. Concreet vertaalt zich dit in ons engagement voor het organiseren van een oudejaarsfeest voor alleenstaanden in de Brugse binnenstad, zingen op Kerst in de gevangenis, medewerkers leveren voor de gespreksgroepen in de gevangenis, in de bres springen voor nieuwe acute noden bv. medewerking aan organisatie van vrijwilligerswerk n.a.v. de vluchtelingencrisis.

… we zoeken naar het vertalen van de Bijbelse traditie in woorden die mensen van vandaag begrijpen en integreren in hun dagelijks leven. Concreet gebeurt dit aan de hand van het uitgebreid liedmateriaal van Huub Oosterhuis waarin we zowel voor de liederen als voor de gebeden stof vinden om in ons leven en werken van alledag mee aan de slag te gaan!

… we zoeken naar het hertalen van aloude rituelen naar vormen die mensen van vandaag aanspreken. Concreet gebeurt dit door het zoeken hoe we de héle gemeenschap kunnen responsabiliseren in het vieren van eucharistie: we gaan uit van een model van gedeeld voorgangerschap waarbij elk lid van de gemeenschap ertoe doet! Wie brood breekt of wijn schenkt ter nagedachtenis van Jezus én tegelijk verbonden met concrete situaties van hier en nu, is op dàt moment ‘voorganger’ voor de hele gemeenschap.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Kapel van het WZC Minnewater te Brugge

Adres

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1, 8000 Brugge

Meer info

Website: www.delier.be

Contact

Jessika D’haene
jessika.dhaene@scarlet.be

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015