AZ St.-Rembert Torhout


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

Dagelijks worden er persoonlijke geloofsgesprekken gehouden (met 1 of meer tegelijk). Dit mondt vaak uit in een gebed, een eerbiedige stilte, een sacrament (van de biecht of ziekenzalving) of in het ontvangen van de communie (ongeveer 30 patiënten per dag). De zusters doen ook dagelijks gebed en aanbidding.

Elke ochtend wordt de eucharistie gevierd (vooral zusters, buurtbewoners, medewerkers) met zang en die kan op zondag via de ziekenhuisradio beluisterd worden. 7 keer per jaar is er vervoer voorzien en is er een aangepaste viering met zang. 5 keer per jaar is er het sacrament van de gemeenschappelijke ziekenzalving.

Elke vrijdag wordt gevraagd of de zieken of bejaarden bezoek wensen door de parochie in het ziekenhuis en/of via huisbezoek. Er is ook doorverwijzing en dialoog met andere religies of geloofsovertuigingen. De geloofsgesprekken op vrijdag zijn vaak ook catechese aan volwassenen en verkondiging van de eigen spiritualiteit.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Kapel van het ziekenhuis, soms in de dagzaal op geriatrie, meestal gewoon op de kamer

Adres

Sint-Rembertlaan 21, 8820 Torhout

Meer info

Website: www.azstrembert.be

Contact

Els Margodt
els.margodt@azstrembert.be
050 23 26 52

---
Informatie laatst gevalideerd op 03 okt 2017